Kontakt

ZZPD O/ ZG Lubin:

ZG Lubin
ul. M.C. Skłodowskiej 188
59 – 300 Lubin
Tel. 76/748 23 91
Adres e- mail: p.marczuk@kghm.pl
jacbar867@wp.pl

ZZPD O/ Polkowice-Sieroszowice:

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KGHM „Polska Miedź” S.A. z siedzibą w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”
Kaźmierzów 59-101 Polkowice
tel./fax (76) 848-40-86 tel. (76) 848-40-83 do 85