Nagroda z zysku za 2020

Wszystko wskazuje na to, że nagroda z  zysku za rok 2020 przełoży się na wypłatę 200% wynagrodzenia miesięcznego pracownika. Zgodnie z ZUP nagroda zostanie wypłacona tuż po zatwierdzeniu sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice informuje, że KGHM Polska Miedź S.A. ogłosiły podsumowanie wyników finansowych za rok 2020 . Wstępnie szacuje się, że pozostała część nagrody z zysku wyniesie około 13%, co stanowi 200% miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy nagroda zostanie wypłacona po zatwierdzeniu sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

25 marca 2021Odnośnik bezpośredni