Wnioskują o wypłatę wypoczynkowego na Sierpolu

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych i inne związku złożyły do dyrektora naczelnego ZG Polkowice – Sieroszowice wniosek o wypłatę dodatkowego świadczenia wypoczynkowego dla pracowników  oddziału w kwocie 1500 zł do końca marca. W związku z tym ZZPD proponuje zmiany w regulaminie  funduszu świadczeń socjalnych

 

15 lutego 2021 do dyrektora naczelnego ZG Polkowice – Sieroszowice wpłynął ważny dla załogi wniosek o treści:

” W nawiązaniu do wcześniejszych wniosków dotyczących potrzeby zmian  Regulaminu ZFŚS O/ZG Polkowice – Sieroszowice – pismo w tej sprawie zostało złożone pracodawcy 27 sierpnia 2020  oraz wolną kwotą ok. 4 700 000,00zł w budżecie ZFŚS na 2021 jako zakładowe organizacje związkowe działające w ZG Polkowice- Sieroszowice zwracamy się z wnioskiem do Pana Dyrektora o wypłatę dodatkowego świadczenia wypoczynkowego dla pracowników Oddziału w kwocie 1500 zł do końca marca 2021.

Proponujemy wprowadzenie zmian  do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, umożliwiające wypłatę w/w świadczenia tj. dodanie w  załączniku nr 6 „Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń wypoczynkowych” pkt 8 w treści: W celu zagospodarowania wolnych środków w budżecie , niewykorzystanych w przypadkach szczególnych takich, jak wystąpienie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii czy wprowadzenie przez państwo innych stanów nadzwyczajnych, pracodawca na wniosek zakładowych organizacji związkowych może wypłacić dodatkowe świadczenia wypoczynkowe. Kwota dodatkowego świadczenia  jest ustalana na podstawie porozumienia. Kryteria wypłaty zgodnie z pkt 4 a, b, c. Załącznika nr 6 „Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń wypoczynkowych”.

Wniosek podpisały następujące organizacje: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego O/ZG Polkowice – Sieroszowice., Związek Zawodowy Pracowników Utrzymania Ruchu, ZZPD O/Polkowice-Sieroszowice, Związek Zawodowy Pracowników Technicznych  i Administracji „Dozór” O/ZG Polkowice – Sieroszowice, Związek Zawodowy Pracowników Fizycznych KGHM Polska Miedź S.A..

18 lutego 2021Odnośnik bezpośredni