Zmiany w zarządzie KZZPD

W zarządzie Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Dołowych zatwierdzono zmiany. Przewodniczącym nadal zostaje Jan Młynarczyk. Publikujemy skład zarządu i poszczególnych komisji ZZPD.

Przewodniczący Krajowego Związku KZZPD – Jan Młynarczyk

Członkowie Zarządu KZZPD :
1.Młynarczyk Jan
2.Kałaczyński Daniel
3.Marczuk Piotr
4.Kościewicz Robert
5.Ilków Jan
6.Lenczuk Andrzej
7.Ferens Piotr
8.Wycichowski Jarosław
9.Biały Robert
10.Śniegowski Ireneusz
11.Kaszuba Sławomir
12.Chmiel Mariusz
13.Ogonowski Marek

Wiceprzewodniczący ZZPD -  Daniel Kałaczyński oraz Piotr Marczuk

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZPD – Dariusz Sobczyk

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZPD:
1.Arkadiusz Fiodorek
2.Konrad Oleniacz

16 lutego 2021Odnośnik bezpośredni