Związkowcy i KGHM ustalili zmiany w ZUZP

Organizacje związkowe zawarły porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych w 2021. Wzrosną stawki płac i podstawa wymiaru dodatku za pracę na nocki. Zwiększy się też grupa pracowników z przeszeregowaniami.
25 stycznia przedstawiciele organizacji związkowych spotkali się z zarządem KGHM Polska Miedź S.A., by obie strony przedstawiły swoje oczekiwania i propozycje. 4 lutego doszło do drugiego spotkania, na którym sfinalizowano porozumienie i zdecydowano się na ostateczne ustalenia.
- Ustaliliśmy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na rok 2021. To jest dojrzałość obu stron: związków zawodowych i strony pracodawcy, czyli zarządu Polskiej Miedzi. Mimo tak trudnego okresu, czyli pandemii i tego, co się dzieje, firma KGHM Polska Miedź S.A. ani jednego dnia nie miała przestoju. Ta podwyżka, którą wywalczyliśmy dzięki porozumieniu dwóch stron, została ustalona ze wszystkimi związkami zawodowymi - mówi Jan Młynarczyk przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Dołowych.

Od 1 stycznia podwyższeniu ulegnie stawka płac zasadniczych o 5,2%, przeszeregowania w oddziałach mają objąć min. 15% załogi, z czego 10% zrealizowane zostanie w kwietniu tego roku. Przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń makroekonomicznych podwyżki wynagrodzeń w tym roku maja osiągnąć wzrost średniej płacy nie niższy niż 6,0%. Zwiększy się też podstawa wymiaru dodatku za pracę w porze nocnej

- Będzie dodatek za porę nocną płacony dla pracowników, którzy pracują na zmiany. To jest dodatkowy element tego porozumienia. Jest to duży sukces obu stron w tym trudnym okresie, w którym KGHM potrafił się odnaleźć – dodaje Jan Młynarczyk.

W zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy znalazły się też zmiany w zasadach wypłaty z okazji Dnia Hutnika. Rozszerzono grupę uprawnionych pracowników zatrudnionych powyżej 1 roku do 5 lat pracy.

5 lutego 2021Odnośnik bezpośredni