Jest porozumienie związkowców z KGHM w sprawie ZUZP

Organizacje związkowe KGHM Polska Miedź S.A. zawarły porozumienie z pracodawcą  dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych w 2021. Od 1 stycznia wzrośnie  na pewno stawka płac zasadniczych , zwiększy się też podstawa wymiary dodatku za pracę w porze nocnej. Są dobre wieści dla hutników  i sporo innych ustaleń. 

Organizacje związkowe KGHM i Polska Miedź do ustaleń w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zasiadły w tym roku po raz drugi. Za pierwszym nie doszło do porozumienia.

Tym razem takie związki, jak : Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” z/s w ZG Rudna, Związek Zawodowy Pracowników Dołowych  O/ ZG Polkowice – Sieroszowice, Międzyzakładowy Związek zawodowy Pracowników Dołowych O/ZG Rudna, Związek zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego w  Lubinie, Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracyjnych „DOZÓR” w Lubinie, Regionalna Sekcja Hutniczo – Przetwórcza Miedzi NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi Głogów i Związek Zawodowy „Miedziowi” O/ZG Lubin podpisały porozumienie, które  dotyczy ostatecznie takich ustaleń, jak:

- podwyższenia od 1 stycznia stawek płac zasadniczych o 5,2%,

- zwiększenia podstawy wymiaru dodatku za pracę w porze nocnej,

-zmiany w  zasadach wypłaty z okazji Dnia Hutnika – rozszerzenie uprawnionych pracowników zatrudnionych powyżej 1 roku do 5 lat pracy,

- przeszeregowania w oddziałach mają objąć min. 15% załogi, z czego 10% zrealizowane zostanie w kwietniu tego roku,

- przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń  makroekonomicznych tegoroczne podwyżki wynagrodzeń skutkować będą  wzrostem średniej płacy ogółem nie niższym niż 6,0%. W przypadku  wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń strony układu podejmą odpowiednie uzgodnienia.

Protokół Dodatkowy nr 25 do ZUZP

4 lutego 2021Odnośnik bezpośredni