Wypłata zapomogi COVID

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Dołowych informuje, że do końca października nastąpi wypłata zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń w związku z COVID – 19.

 

W związku zakończeniem rozpatrywania wniosków uzupełniających dotyczących udzielenia z zakładowego funduszu świadczeń zapomogi w związku z COVID-19 zarząd KZZPD informuje, że wypłata zostanie zrealizowana do końca października 2020. Oprócz wniosków uzupełniających  zostaną również wypłacone wnioski prawidłowo złożone we wcześniejszym terminie.

- Podkreślamy, że siedem organizacji związkowych tj. ZZPD, ZZPPM, ZZPTiA Dozór, ZZPF, KGHM NSZZ Solidarność 80, ZZ Górników w Polsce i ZZPUR wywalczyło wypłaty tych świadczeń , które bezprawnie kwestionował pracodawca, a potem uznał je jednak za prawidłowe tym samym zaprzeczając swoim wcześniejszym oświadczeniom – pisze zarząd KZZPD.

28 października 2020Odnośnik bezpośredni