Barbórkowe talony, a potem upominki

Od 26 października rozpocznie się wydawanie talonów, na które członkowie Związku Zawodowego Pracowników Dołowych odbiorą swoje upominki barbórkowe. Te będą wydawane w punktach Lubinpexu w poszczególnych rejonach. 

 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Dołowych O/ZG Lubin i O/ZG Polkowice-Sieroszowice informują, że każdy członek Związku otrzyma talon barbórkowy, który będzie do odebrania w biurach związku na poszczególnych oddziałach: Polkowice Główne, Polkowice zachodnie SW-1 i SG, ZG Lubin od 26 października 2020 do 6 listopada od godziny 6:00 do 12:00.

Zaś wydawanie upominków górniczych barbórkowych będzie miało miejsce w punktach Lubinpexu na każdym rejonie w dniach od 23 listopada 2020 do 4 grudnia 2020 w rejonach Polkowice Główne, Zachodnie, SW-1 , SG, Lubin Główny i Rynarcice.. Członkowie związku, którzy pracują na Lubinie Wschodnim pobierają talony a potem je wybierają punktach gastronomicznych Lubinpexu na Lubinie Głównym.

13 października 2020Odnośnik bezpośredni