KZPPD będzie rozmawiać o zmianach w ZUZP. Chodzi o nagrodę z zysku

KZPPD informuje, ze w tym miesiącu będą prowadzone rozmowy zmianach w zapisach ZUZP. Związek chce, nowe zapisy przewidywały wyższą wypłatę z tytułu nagrody zysku na stałe. Poza tym ZZPD wciąż postuluje o likwidację podatku od kopalin, który ma ogromny wpływ na wysokość nagród dla załogi. 

 

 

Krajowy Związek zawodowy Pracowników Dołowych KGHM Polska Miedź S.A. informuje wszystkich pracowników dołowych pracujących w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A., że  w miesiącu listopadzie odbędzie się spotkanie stron ZUZP dotyczące nagrody zysku za rok 2019 . Krajowy Związek Zawodowy będzie proponował zmiany w Załączniku nr 11 ZUZP, które spowodują na stałe wyższą wypłatę nagrody zysku  w latach następnych, jak również likwidację podatku od kopalin, który jest obciążeniem finansowym dla spółki i ma wpływ na wysokość wypłaty nagrody zysku.

6 listopada 2019Odnośnik bezpośredni