Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM – bez dywidendy

7 czerwca 2019 w siedzibie spółki KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podczas posiedzenia akcjonariusze podejmowali uchwały związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok 2018, podziałem zysku za ubiegły rok oraz absolutorium dla zarządu KGHM i Rady nadzorczej. Czytaj więcej…