Najmniej zarabiający górnicy dostaną podwyżkę

Po wielu miesiącach intensywnych negocjacji i rozmów zakończył się spór zbiorowy Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego z zarządem spółki KGHM Polska Miedź S.A. Obie strony zawarły porozumienie, w którym uzgodniono zapisy dotyczące m.in. przeszeregowania pracowników, uporządkowania systemu premiowego oraz możliwości rozszerzania Pracowniczego Programu Emerytalnego na spółki – córki zależne od KGHM. Czytaj więcej…

Minister Energii w KGHM

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszewski odwiedzili Lubin. Podczas wizyty spotkali się  z zarządem KGHM Polska Miedź. Rozmawiano o wyzwaniach, jakie stoją przed miedziową spółką podczas eksploatacji złoża rudy miedzi, o rozwoju i inwestycjach spółki. Minister miał okazję zjazdu do kopalni i przyjrzenia się procesowi technologicznemu wydobycia.  Czytaj więcej…