Dołowcy piszą do Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

ZZPD O/Polkowice – Sieroszowice zwrócił się do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach o przyjrzenie się stosowaniu przepisów prawa w zakresie wymiaru czasu pracy operatorów podziemnych maszyn górniczych wozów typu SWW w kopalni rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. O/ Polkowice – Sieroszowice. Załączamy treść pisma  Czytaj więcej…