Związkowcy zaprotestują w Warszawie

Za dwa tygodnie mają się odbyć w Warszawie akcje protestacyjne przeciw polityce rządu. Komitet strajkowy powołały wszystkie największe centrale związkowe w Polsce. Także reprezentanci Zagłębia Miedziowego zapowiadają wyjazd do stolicy. Na razie nie ma szczegółów całej akcji, ale popierają ją dwa największe związki w regionie – Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego wchodzący w skład OPZZ. Czytaj więcej…