Podwoją wartość KGHM?

Do 2020r. władze KGHM chcą podwoić obecną wartość miedziowej spółki. W myśl realizowanej strategii rozwoju szef Polskiej Miedzi, Herbert Wirth, coraz poważniej myśli o mocnym wejściu w rynek surowców energetycznych, m.in. w gaz łupkowy, węgiel koksujący czy uran. Niewykluczone są też inwestycje w branżę spożywczą w kontekście soli potasowej wykorzystywanej do produkcji nawozów i utrzymania żywności. Czytaj więcej…

Skarb Państwa nie chce Czyczerskiego i Hajdackiego

Do trzech razy sztuka? Po raz trzeci właśnie Skarb Państwa nie powołał do Rady Nadzorczej KGHM kandydatów wybranych przez załogę Polskiej Miedzi w legalnych wyborach. Leszek Hajdacki i Józef Czyczerski są liderami podczas każdych wyborów i to oni zyskują największe poparcie załogi. To nie wystarczy głównemu akcjonariuszowi, jakim jest resort Skarbu Państwa. Czytaj więcej…

Dywidenda – 9,80 za akcję

W tym roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM miało miejsce 19 czerwca 2013. Spotkanie ma zawsze na celu przedstawienie raportów finansowych i obrotowych przez zarząd Polskiej Miedzi, ustalenie podziału zysków dla akcjonariuszy i spółki oraz udzielenie absolutorium zarządowi i radzie. Na koniec zwykle akcjonariusze dokonują zmian w Radzie Nadzorczej.  Czytaj więcej…

Kredkowe – złóż wniosek

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie wydatków szkolnych Dział Socjalno-Administracyjny informuje pracowników, że   u planistek Rejonu LG, LW i LZ można pobierać druki oświadczeń dla pracowników w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie wydatków szkolnych. Istotne jest  dokładne wypełnienie oświadczenia  WY-WO.11   z podaniem pełnej nazwy szkoły. Czytaj więcej…